a Maciej Bankiewicz | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Nowoczesna kancelaria

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, tak by jak najskuteczniej przeprowadzić powierzone przez Państwa postępowanie egzekucyjne.

Informatyzacja kancelarii

Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu

Dla wierzyciela

Szybkie i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla nas priorytet.

UWAGA !

Uprzejmie informuję , iż dyżur komornika zostaje przeniesiony z dnia 06 lutego 20224 na środę 07 lutego 20024r. (z uwagi na Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Poznaniu).

W trosce o dobro stron postępowania, osób trzecich oraz pracowników informujemy, iż preferowany z Państwa strony jest nadal kontakt korespondencyjny – poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną – gostyn@komornik.pl, jak również telefoniczny (65-572-34-78 lub 606-525-779).

 

Kancelaria wznawia przyjęcia interesantów w każdy wtorek w godzinach 11:00-14:00 oraz umożliwia dokonywanie wpłat gotówkowych. Przyjęcia interesantów będą odbywały się po uprzednim pomiarze temperatury. Osoby zainteresowane powinny stawić się w kancelarii w maseczkach, a także w miarę możliwości umawiać się telefonicznie na konkretną godzinę, celem uniknięcia niepotrzebnego oczekiwania na przyjęcie. Interesantów będzie obowiązywać również dezynfekcja rąk.

 

Ponadto informuje, iż wpłat dotyczących postępowania można niezmiennie dokonywać na rachunek bankowy Komornika o numerze: 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613.

Witamy

Jesteś na stronie Komornika Sądowego Maciej Bankiewicza.

Na witrynie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące kancelarii:
godziny otwarcia, zakres działania, obwieszczenia o licytacjach komorniczych.

Dyżur Komornika Sądowego/Asesora Komorniczego:
w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 15:00.

 

Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. wierzyciel
ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na
którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Licytacje

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami o terminie licytacji ruchomości takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny przemysłowe, narzędzia i inne mienie, oraz nieruchomości takich jak: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolne, działki budowlane i inne.

 

 

Dostęp do Informacji

W realizacji swoich zadań kancelaria kieruje zapytania, korzystając z systemów:

OGNIVO – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych

CBDKW – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Maciej Bankiewicz. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.