a Maciej Bankiewicz | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Nowoczesna kancelaria

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, tak by jak najskuteczniej przeprowadzić powierzone przez Państwa postępowanie egzekucyjne.

Informatyzacja kancelarii

Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu

Dla wierzyciela

Szybkie i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla nas priorytet.

UWAGA

Mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzeniem przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego, minimalizując zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się ww. wirusa informuję, iż ograniczam dostęp interesantów do kancelarii, dopuszczając wyłącznie kontakt telefoniczny, listowny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do odwołania.

Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami telefonów:

65 572 34 78 oraz 606 525 779,

kontakt mailowy – gostyn@komornik.pl

Ponadto informuję, iż wpłat dotyczących postępowania można dokonywać na rachunek bankowy Komornika o numerze: 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613

Witamy

Jesteś na stronie Komornika Sądowego Maciej Bankiewicza.

Na witrynie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące kancelarii:
godziny otwarcia, zakres działania, obwieszczenia o licytacjach komorniczych.

Dyżur Komornika Sądowego/Asesora Komorniczego:
w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 15:00.

 

Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. wierzyciel
ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na
którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Licytacje

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami o terminie licytacji ruchomości takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny przemysłowe, narzędzia i inne mienie, oraz nieruchomości takich jak: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolne, działki budowlane i inne.

 

 

Dostęp do Informacji

W realizacji swoich zadań kancelaria kieruje zapytania, korzystając z systemów:

OGNIVO – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych

CBDKW – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Maciej Bankiewicz. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.