a Maciej Bankiewicz | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Nowoczesna kancelaria

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, tak by jak najskuteczniej przeprowadzić powierzone przez Państwa postępowanie egzekucyjne.

Informatyzacja kancelarii

Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu

Dla wierzyciela

Szybkie i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych, w tym także czynności terenowych, to dla nas priorytet.

Witamy

Jesteś na stronie Komornika Sądowego Maciej Bankiewicza.

Na witrynie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące kancelarii:
godziny otwarcia, zakres działania, obwieszczenia o licytacjach komorniczych.

Dyżur Komornika Sądowego/Asesora Komorniczego:
w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Licytacje

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami o terminie licytacji ruchomości takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny przemysłowe, narzędzia i inne mienie, oraz nieruchomości takich jak: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolne, działki budowlane i inne.


2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Maciej Bankiewicz. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.